Skip to main content
Loading
Jinzhu Xia

Jinzhu Xia

Principal, Naval Architecture, MISC Berhad

Countdown to OTC 2024!